Program dydaktyczny

Przedszkole Pod Poziomką posiada status przedszkola publicznego i zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie różnorodnych metod, także autorskich. Umożliwiamy wszechstronny rozwój osobowości dziecka, rozwijamy zainteresowania i zdolności artystyczne, pomagamy w odkrywaniu potencjału twórczego każdego dziecka, wychowujemy wrażliwego i twórczego człowieka.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski,
  • rytmika,
  • logopedia.

Płatne zajęcia dodatkowe:

  • basen
  • taniec
  • ceramika
  • kuchcikowo
  • Akademia Tygryska